Obsah

TENIS

Členové TENISOVÉHO ODDÍLU se mohou zaregistrovat a následně zadávat rezervace na:

http://www.supersaas.cz/schedule/sosetenis

..více o rezervaci na sportoviste/tenisovy-kurt/

Herní řád


Herní řád na tenisovém kurtu V Lipách
 

Přístupová a herní pravidla

(výňatek - plný text je k dispozici u předsedy oddílu)

Členové oddílu

  • Kurt používají členové oddílu (a jejich okamžití spoluhráči) bezplatně.
  • Použití kurtu nelze rezervovat dopředu (pouze vzájemnou dohodou mezi hráči).
  • Při časovém střetu více zájemců o hru hrají ti hráči, kteří přišli dříve, ale jsou povinni předat kurt novým zájemcům nejpozději za jednu hodinu od jejich příchodu.

 

Nečlenové oddílu

  • Je-li kurt volný, mohou ho použít i nečlenové oddílu, a to za jednorázový hodinový příspěvek (pro hrací sezonu 2015 byl příspěvek stanoven na 50,-Kč za hodinu pro členy Sokola a 70,- Kč na hodinu pro případ, že nikdo z hráčů není členem Sokola).
  • Pronájem kurtu se sjednává se správcem (v případě správcovy nepřítomnosti s předsedou oddílu) a to vždy pouze na jednu hodinu s možností (i opakovaného) prodloužení o další hodinu, pokud nemá zájem hrát některý člen oddílu.
  • Pronájem kurtu nelze rezervovat dopředu, pouze ve vyjímečných případech lze provést u správce kurtu rezervaci (alespoň týden předem) pro celý den (alespoň na 8 hodin) v případě soukromých turnajů. Musí o tom však být předem informován předseda a dát k tomu vždy jednotlivě souhlas. Informaci o takovém sjednaném pronájmu vyvěsí správce alespoň dva dny předem na kurtu. Toto se týká i turnajů, kterých se zúčastní členové oddílu, ale pouze pokud je počet členů menší než 50% všech hrajících účastníků turnaje. (V případě, že je počet zúčastněných členů turnaje vyšší než 50%, je turnaj považován za oddílový a poplatky se neplatí.)
  • Placení nájemného se provádí zásadně předem do rukou správce, (v případě správcovy nepřítomnosti do rukou předsedy) - správce vždy vystaví pronajímateli stvrzenku o zaplacení částky nájemného, pomocí které pronajímatel v případě nejasností prokazuje oprávněnost své přítomnosti na kurtu.
  • Při časové kolizi s jinými zájemci o hru jsou i nečlenové povinni předat kurt do jedné hodiny čekajícím.


Aktualizováno v Senohrabech, 8.ledna 2015