Obsah


 okolo22

Okolo hvězdárny k Ladově chalupě 2022 (1.1 MB)

v sobotu 7. května 2022

chata lyžařského oddílu Senohraby – Žlábka – Vávrův palouk,
průběžně od 6.00 do 17.00 hodin

 

 


PŘIHLÁŠKA - EVIDENČNÍ LIST
Přihlášku je možné vyplnit na odkazu níže:

zde vyplň
 

FOTBAL V SENOHRABECHjjaro22

 

Kompletní rozpis fotbalu - A team, Garda, Dorost (433.77 kB)


VEŘEJNÁ SLOŽKA !!
sdílení dokumentů s členy a přáteli TJ Sokol Senohraby
 

VEŘEJNÁ SLOŽKA


Úprava provozu prodejny potravin TJ Sokol Senohraby

Dobrý den všem,

dnes bylo ze strany nájemce obchodu s potravinami vyvoláno jednání , na kterém nám bylo prostřednictvím paní Dany Maršíkové sděleno, že nájemce má obavu o své zdraví, ohrožené  šíření nákazy virem Covid 19, a v důsledku opravdu velké zátěže zákazníků v obchodě, kterou ještě umocnilo opatření vlády o omezení pohybu osob, chce přistoupit k uzavření prodejny po dobu platnosti omezení pohybu osob,tj minimálně do 24.3.2020.

 

Jelikož je to jediná možnost nákupu základních potravin, nebylo z naší strany přijatelné, aby k tomuto došlo a dohodly jsme se na následujících opatřeních:

1) Vstup do prodejny bude umožněn maximálně 3.osobám najednou.

2) Osoby provádějící nákup se v prodejně zdrží pouze po nezbytnou dobu k nákupu, maximálně však po dobu 15.minut.

3) Osoby čekající ve frontě před prodejnou, budou dodržovat vzájemný odstup, dle možností, minimálně však 2.metry.

4) Osoby provádějící nákup a čekající před prodejnou, budou aktivně používat ochranou roušku, nebo adekvátní náhradu ( šátek, šálu, respirátor atd..), chránící nos a ústa.

 

-Obě strany se dohodly, že případně přijatá opatření dále upraví, dle aktuální situace.

-Za těchto podmínek je možné udržet prodejnu otevřenou bez dalších omezení. 

-Prosím tedy o sdělení a rozšíření těchto opatření mezi občany formou sms, Senohrabského zpravodaje, internetových stránek TJ , sociálních sítí, atd.

 

Dne : 16.3.2020 v 18.00 hod.

Radek Skořepa - předseda VV TJ Sokol Senohraby


Rorhodnutí o uzavření sportovišť

Rorhodnutí o uzavření sportovišť

 

tombola - Ples 2019Tombola - Sokolský ples 2019


 

 Instalace zástínění v tělocvičně TJ Sokol Senohrabyzastineni



kandidatiVážení spoluobčané,
Děkujeme za vyjádřenou podporu. Hlavním cílem našeho volebního programu je spravovat obec ke spokojenosti občanů a zajistit efektivní, transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky a dlouhodobý udržitelný rozvoj obce.
....náš volební program nalznete zde.