Obsah


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Pozvánka na VH 2020 (PDF)

 


PŘIHLÁŠKA - EVIDENČNÍ LIST
Přihlášku je možné vyplnit na odkazu níže:

zde vyplň
 


Úprava provozu prodejny potravin TJ Sokol Senohraby

Dobrý den všem,

dnes bylo ze strany nájemce obchodu s potravinami vyvoláno jednání , na kterém nám bylo prostřednictvím paní Dany Maršíkové sděleno, že nájemce má obavu o své zdraví, ohrožené  šíření nákazy virem Covid 19, a v důsledku opravdu velké zátěže zákazníků v obchodě, kterou ještě umocnilo opatření vlády o omezení pohybu osob, chce přistoupit k uzavření prodejny po dobu platnosti omezení pohybu osob,tj minimálně do 24.3.2020.

 

Jelikož je to jediná možnost nákupu základních potravin, nebylo z naší strany přijatelné, aby k tomuto došlo a dohodly jsme se na následujících opatřeních:

1) Vstup do prodejny bude umožněn maximálně 3.osobám najednou.

2) Osoby provádějící nákup se v prodejně zdrží pouze po nezbytnou dobu k nákupu, maximálně však po dobu 15.minut.

3) Osoby čekající ve frontě před prodejnou, budou dodržovat vzájemný odstup, dle možností, minimálně však 2.metry.

4) Osoby provádějící nákup a čekající před prodejnou, budou aktivně používat ochranou roušku, nebo adekvátní náhradu ( šátek, šálu, respirátor atd..), chránící nos a ústa.

 

-Obě strany se dohodly, že případně přijatá opatření dále upraví, dle aktuální situace.

-Za těchto podmínek je možné udržet prodejnu otevřenou bez dalších omezení. 

-Prosím tedy o sdělení a rozšíření těchto opatření mezi občany formou sms, Senohrabského zpravodaje, internetových stránek TJ , sociálních sítí, atd.

 

Dne : 16.3.2020 v 18.00 hod.

Radek Skořepa - předseda VV TJ Sokol Senohraby


Rorhodnutí o uzavření sportovišť

Rorhodnutí o uzavření sportovišť

 

tombola - Ples 2019Tombola - Sokolský ples 2019


 

 Instalace zástínění v tělocvičně TJ Sokol SenohrabyzastinenikandidatiVážení spoluobčané,
Děkujeme za vyjádřenou podporu. Hlavním cílem našeho volebního programu je spravovat obec ke spokojenosti občanů a zajistit efektivní, transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky a dlouhodobý udržitelný rozvoj obce.
....náš volební program nalznete zde.